سفارش نوشتن متن رپورتاژآگهی 600 کلمه ای

پس از نهایی کردن سفارش، خدمات شما (توسط کارشناسان ما، ظرف چند ساعت) انجام شده و گزارش آن برای شما ارسال می گردد.

خدمات انتخابی (پیش فاکتور):


سرویس نوشتن متن رپورتاژآگهی ۶۰۰ کلمه ای
برای سفارش کافیست آدرس سایت و حداقل سه کلمه کلیدی (و حداکثر 5 کلمه کلیدی) در قسمت توضیحات بنویسید، تا متن رپورتاژآگهی در قالب فایل ورد با حدود 600 کلمه (نهایتا 20 کلمه کمتر یا بیشتر) توسط کارشناسان ما نوشته شده و به همراه حدود 3 تصویر مرتبط به شما تحویل شود. زمان انجام کار حداکثر دو روز کاری می باشد.
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومان


سرویس دیگر

هیچ هزینه ی دیگری غیر از هزینه ی فوق جهت انجام سفارش خدمات (با توجه به هماهنگی انجام شده با کارشناسان ما) بر عهده مشتری نمی باشد.
فرم سفارش خدمات
توضیحات (درصورت نیاز):

نام شما: تلفن همراه:
رمز ورود (جهت پیگیری خریدتان):
در صورتیکه رمز ورود را وارد نکنید ، رمز شما همان تلفن همراهتان خواهد شد
ایمیل:

ثبت و پرداخت هزینه