به صورت دوره بین المللی مشترك با چین؛

دوره آموزشی فناوری 5G و كاربردهای آن در عمل برگزار گردید

دوره آموزشی فناوری 5G و كاربردهای آن در عمل برگزار گردید

اجاره انبار كانتینری

اجاره انبار كانتینری

هك سایت هواپیمایی

هك سایت هواپیمایی
بعلت شیوع كرونا:

تمدید مجوز شركتهای ارتباطی

تمدید مجوز شركتهای ارتباطی

همه گیری اینترنت اشیا

همه گیری اینترنت اشیا

معرفی خدمات دیجیتال ماركتینگ مای كاستومر

معرفی خدمات دیجیتال ماركتینگ مای كاستومر

اهمیت اینترنت اشیا در كشاورزی

اهمیت اینترنت اشیا در كشاورزی

ارتقا امنیت اینترنت در ایران

ارتقا امنیت اینترنت در ایران
در ماه جاری؛

ایران در نمایشگاه جیتكس 2020

ایران در نمایشگاه جیتكس 2020
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:

كاهش قیمت اینترنت

كاهش قیمت اینترنت