سرویس پرداخت هندی با کمک گوگل جهانی می شود

سرویس پرداخت هندی با کمک گوگل جهانی می شود

اخراج کارمندان گوگل ادامه دارد

اخراج کارمندان گوگل ادامه دارد

مواجه شدن تیم تبلیغاتی گوگل با مشکل مالی

مواجه شدن تیم تبلیغاتی گوگل با مشکل مالی

کاهش هزینه های گوگل کلود

کاهش هزینه های گوگل کلود
به نمایندگی از وزیر ارتباطات صورت گرفت؛

سفر رئیس پژوهشگاه ICT به استان کرمان جهت تسریع پروژه فیبرنوری

سفر رئیس پژوهشگاه ICT به استان کرمان جهت تسریع پروژه فیبرنوری

نرم افزار مالی پویا: بررسی ویژگی ها و عملکرد

نرم افزار مالی پویا: بررسی ویژگی ها و عملکرد
چایساز صنعتی؛

معرفی نسل جدید سماورها

معرفی نسل جدید سماورها

دیدار مدیران گوگل و کوالکام و اپل با نماینده آنتی تراست رقابت اتحادیه اروپا

دیدار مدیران گوگل و کوالکام و اپل با نماینده آنتی تراست رقابت اتحادیه اروپا

حساب های گوگل با روشی جدید هک می شوند

حساب های گوگل با روشی جدید هک می شوند

اپل به فهرست محبوبترین کارفرمایان آمریکا بازگشت

اپل به فهرست محبوبترین کارفرمایان آمریکا بازگشت