عضو هیئت مدیره اتحادیه كسب و كارهای مجازی:

افزایش كسب و كارهای آنلاین

افزایش كسب و كارهای آنلاین

كسب درآمد از طریق فضای مجازی

كسب درآمد از طریق فضای مجازی

محتوای فیك در گوگل

محتوای فیك در گوگل
اختلال تجارت با

قطع فیبر نوری ایران

قطع فیبر نوری ایران

آپدیت جدید مرورگر گوگل كروم

آپدیت جدید مرورگر گوگل كروم

ربط ویروس كرونا و 5G

ربط ویروس كرونا و 5G

تمدید گارانتی همه گوشیهای نوكیا به خاطر كرونا

تمدید گارانتی همه گوشیهای نوكیا به خاطر كرونا
براساس قانون جدید:

گوگل باید برای پخش خبر هزینه بدهد

گوگل باید برای پخش خبر هزینه بدهد
به دنبال پیگیری مهر مطرح شد؛

پاسخ ایرانداك به خبر هك پایگاه اطلاعاتی

پاسخ ایرانداك به خبر هك پایگاه اطلاعاتی

تحویل سیمكارت های سرپرستان خانوار توسط پست

تحویل سیمكارت های سرپرستان خانوار توسط پست