موتور جست و جوی چینی خودروی خودران می سازد

موتور جست و جوی چینی خودروی خودران می سازد

سیم قلع سولدكس

سیم قلع سولدكس

دوركاری كارمندان گوگل

دوركاری كارمندان گوگل
شركت افرا:

فروش دستگاه خودپرداز

فروش دستگاه خودپرداز
چشم انداز فناوری تا ۲۰۲۵؛

پیشتازی آسیا در ارائه خدمات مخابراتی نسل پنجم

پیشتازی آسیا در ارائه خدمات مخابراتی نسل پنجم
بررسی های تحقیقاتی نشان می دهد؛

گسترش فناوری نسل پنجم استفاده از ارزرمزها را تشدید می كند

گسترش فناوری نسل پنجم استفاده از ارزرمزها را تشدید می كند

اسباب كشی اوراكل از قطب فناوری جهان

اسباب كشی اوراكل از قطب فناوری جهان

توزیع واكسن كرونا توسط مایكروسافت

توزیع واكسن كرونا توسط مایكروسافت

جانشین اندروید یك گام دیگر به جلو برداشت

جانشین اندروید یك گام دیگر به جلو برداشت
حاكمیت سایبری در خارج از كشور-۱۴

جریمه های كلان انگلیس در انتظار فیسبوك و گوگل

جریمه های كلان انگلیس در انتظار فیسبوك و گوگل