جذب توسعه دهندگان از مدل هوش مصنوعی گوگل

جذب توسعه دهندگان از مدل هوش مصنوعی گوگل

Pool prize چیست و چگونه کار می کند

Pool prize چیست و چگونه کار می کند

شکست گوگل در مقابل ایپک گیمز

شکست گوگل در مقابل ایپک گیمز

ورود هوش مصنوعی به سیاست

ورود هوش مصنوعی به سیاست

بررسی قوانین هوش مصنوعی در اروپا

بررسی قوانین هوش مصنوعی در اروپا

برنامه های مخرب اندروید در گوگل پلی

برنامه های مخرب اندروید در گوگل پلی

آوافون مرکز فروش آیفون قسطی با گارانتی

آوافون مرکز فروش آیفون قسطی با گارانتی
مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد؛

چگونگی تقسیم کار ملی توسعه هوش مصنوعی در دنیا

چگونگی تقسیم کار ملی توسعه هوش مصنوعی در دنیا

مدیریت هوشمند انرژی در شبکه ایرانسل با تکیه بر توان داخلی

مدیریت هوشمند انرژی در شبکه ایرانسل با تکیه بر توان داخلی

تصویب قانون هوش مصنوعی در اروپا

تصویب قانون هوش مصنوعی در اروپا