توزیع واكسن كرونا توسط مایكروسافت

توزیع واكسن كرونا توسط مایكروسافت

جانشین اندروید یك گام دیگر به جلو برداشت

جانشین اندروید یك گام دیگر به جلو برداشت
حاكمیت سایبری در خارج از كشور-۱۴

جریمه های كلان انگلیس در انتظار فیسبوك و گوگل

جریمه های كلان انگلیس در انتظار فیسبوك و گوگل

تستر های اورجینال ادكلن

تستر های اورجینال ادكلن

جریمه گوگل و شبكه های اجتماعی در انگلستان

جریمه گوگل و شبكه های اجتماعی در انگلستان

انواع درب های فلزی

انواع درب های فلزی
به دلیل محتوای غیرقانونی؛

چین ۱۰۵ اپ غیرقانونی را حذف نمود

چین ۱۰۵ اپ غیرقانونی را حذف نمود
به صورت دوره بین المللی مشترك با چین؛

دوره آموزشی فناوری 5G و كاربردهای آن در عمل برگزار گردید

دوره آموزشی فناوری 5G و كاربردهای آن در عمل برگزار گردید

اجاره انبار كانتینری

اجاره انبار كانتینری

هك سایت هواپیمایی

هك سایت هواپیمایی