هوش مصنوعی به ساخت عطر دلخواه افراد كمك می نماید

هوش مصنوعی به ساخت عطر دلخواه افراد كمك می نماید

تعداد مشتركان پولی اسپاتیفای از مرز ۸۰ میلیون نفر گذشت

تعداد مشتركان پولی اسپاتیفای از مرز ۸۰ میلیون نفر گذشت

اپل راه نفوذ پلیس به آیفون را بست

اپل راه نفوذ پلیس به آیفون را بست

فیسبوك ۵۰۰ هزار پوند جریمه شد

فیسبوك ۵۰۰ هزار پوند جریمه شد

نمایندگی كانن در ایران

نمایندگی كانن در ایران

پای اندروید همچنان عقب تر از سایر نسخه ها!

پای اندروید همچنان عقب تر از سایر نسخه ها!

چرا بك لینك گاهی جواب نمی دهد؟

چرا بك لینك گاهی جواب نمی دهد؟

ردیاب خودرو برای جلوگیری از سرقت

ردیاب خودرو برای جلوگیری از سرقت
با دقت ۸۰ درصد؛

نرم افزاری كه دروغ گفتن به پلیس را ناممكن می كند

نرم افزاری كه دروغ گفتن به پلیس را ناممكن می كند

شیائومی بیشتر از حد انتظارش گوشی فروخته است!

شیائومی بیشتر از حد انتظارش گوشی فروخته است!