29 بهمن ماه صورت می گیرد؛

همایش ملی كاربردهای فناوری اطلاعات برگزار شد


به گزارش لینك بگیر دات كام اولین همایش ملی كاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های توسعه علمی و ارتقای كیفیت سلامتی با رویكرد اقتصاد مقاومتی در 29 بهمن ماه در تهران برگزار می گردد.

حمید مقدسی، دبیر علمی این همایش ملی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با اعلام این خبر اظهار داشت: دو محور اصلی این همایش توسعه علمی و ارتقای كیفیت سلامتی است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به اینكه هدف از برگزاری این همایش تبیین كلی كاربردهای فناوری اطلاعات در توسعه علمی و ارتقای كیفیت سلامتی است، هر كدام از محورهای اصلی همایش را دارای 4 محور فرعی دانست و توضیح داد: محور توسعه علمی شامل "كسب و كار الكترونیك با رویكرد تولید و اشتغال"، "معماری سازمانی و مدیریت منابع انسانی با رویكرد افزایش بهره وری"، "هوشمندسازی، اكتشاف و مدیریت دانش در صنعت و بهداشت" و "انتقال تكنولوژی با رویكرد پیشرفت و خودكفایی" است.
دبیر علمی همایش، ادامه داد: محور ارتقای كیفیت سلامتی كه از اهمیت ویژه ای هم برخوردار می باشد شامل "شبكه های ارتباطی و اطلاعاتی و زیرساخت ها و پیامدها"، "سلامت الكترونیك و سیستم پشتیبان سلامتی"، "فناوری های هم گرا و جامعه ای سالم و توانا" و همینطور "ظرفیت سازی آموزش وپژوهش الكترونیك" است.
مقدسی، یكی از اصلی ترین كاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت را تولید سلامت الكترونیك عنوان نمود و اضافه كرد: منظور از سلامت الكترونیك عرضه خدمات مراقبت بهداشتی با كمك فناوری اطلاعات و با استفاده از انتقال داده است. این كاربرد به عبارتی ناظر بر شكل گیری سیستم های اطلاعاتی است، بطوریكه بتوانند نقش پشتیبان را در عرضه خدمات بهداشتی ایفا كنند.
وی خاطرنشان كرد: منظور از سیستم های پشتیبان سلامتی از لحاظ فناوری اطلاعات، همان سیستم های اطلاعاتی است كه می توانند به صورت سیستم های دانش بنیان و خردگرا مطرح شوند. جدای از آن كه این سیستم ها می توانند نقش بسیار مهمی را در عرصه های علمی و اقتصادی ایفاء كنند؛ در حوزه بهداشت هم بصورت سیستم های خُبره و تصمیم یار و هم شبكه ملی اطلاعات بهداشتی موجودیت می یابند.
دبیر علمی همایش ملی كاربردهای فناوری اطلاعات با اشاره به اینكه در جهت ارتقای كیفیت مراقبت بهداشتی و توسعه سلامت الكترونیك و سلامت همراه، باید از تمامی پتانسیل های فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره گرفت، اظهار نمود: بهترین حالت سلامت الكترونیك و سلامت همراه خدماتی است كه در بستر یا platform شبكه ملی اطلاعات بهداشتی عرضه می گردد.
مقدسی با تاكید بر ضرورت برخورداری كشور از شبكه ملی اطلاعات بهداشتی، تصریح كرد: چنین نیست كه همه جوامع از شبكه ملی اطلاعات بهداشتی برخوردار باشند، بنابراین برخی جوامع، سلامت الكترونیك و سلامت همراه را به صور ساده تر آن عرضه می كنند.
وی سپس به تشریح وضعیت كشور از لحاظ دارا بودن سیستم های اطلاعات مكانیزه بهداشتی پرداخت و بیان كرد: در این زمینه ما در ابتدای راه هستیم، اما وضعیت كنونی را می توان امیدبخش توصیف كرد. نكته حایز اهمیت این است كه در دانشگاه های علوم پزشكی كشور و وزارت بهداشت تلاش های خوبی در حال انجام می باشد و انتظار می رود تا كاربردهای فناوری اطلاعات به شكل علمی و فناورانه تحقق یابد.
دبیر علمی همایش ملی كاربردهای فناوری اطلاعات در توسعه علمی و ارتقای كیفیت سلامتی با بیان این مطلب كه اقدامات امیدبخشی در كشور صورت گرفته و چنین نیست كه جامعه آكادمیك از چنین تلاش هایی بی خبر باشد، در مورد وضعیت كنونی كشور به لحاظ كاربرد فناوری اطلاعات در حوزه توسعه ملی و ارتقای كیفیت سلامتی، توضیح داد: ما باید به سطحی از سیستم های اطلاعاتی برسیم كه به صورت دانش بنیان هستند و این مقدور نمی گردد مگر آن كه طراحی سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر تكنیك SOA و بر مبنای اكتشاف دانش با تاكید بر همگرایی پایگاه های داده ای تمامی حوزه ها باشد.
مقدسی افزود: سیستم های اطلاعاتی دارای سطوح ساده و پیشرفته هستند و منظور از سطوح پیشرفته، همان سیستم های دانش بنیان است كه می توانند توسعه علمی و ارتقای كیفیت سلامتی جامعه را پدید آورند.
وی با توضیح این كه در حوزه فناوری اطلاعات یك سطح از سیستم های اطلاعاتی مطرح است كه فقط داده را به اطلاعات تبدیل می كنند؛ اطلاعاتی كه صرفا بصورت پیام هستند و با كاربرد افزایش معلومات مورد استفاده قرار می گیرند، ادامه داد: هم اكنون كشور برخوردار از چنین سیستم های اطلاعاتی است.
دبیر علمی این همایش ملی، سپس به معرفی سطح دیگری از سیستم های اطلاعاتی پرداخت و اظهار داشت: درون سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، عملیات اكتشاف دانش صورت می گیرد؛ این هم در صورتی مقدور است كه پایگاه های داده ها با هم مرتبط شوند و روی هر یك یا مجموعه ای از آن ها عملیات داده كاوی صورت گیرد.
مقدسی با اشاره به اینكه هنوز در كشور به این سطح از سیستم های اطلاعاتی نرسیده ایم، ادامه داد: در این سیستم ها سؤالات یك سازمان مشخص می گردد و سپس با آنالیز پرسش ها، قواعدی كه سوالات از آن ها شكل گرفته اند، مشخص می شوند. در مرحله بعد، با استفاده از تركیب داده ها برای آن سوالات پاسخ مناسب یافت می گردد. كار چنین سیستم های اطلاعاتی كه به دانش بنیان مصطلح هستند، پاسخگویی به سؤالات است. البته لازم به ذكر است كه جامعه برخوردار از سیستم های اطلاعاتی دانش بنیان نیازمند سیستم های مدیریت دانش هم هستند.
وی در مورد رویكرد اقتصاد مقاومتی همایش اظهار داشت: فلسفه چنین نگاهی این است كه جامعه ما كه بعد از انقلاب اسلامی با یك ایدئولوژی اسلامی حركت كرده است، باید بتواند خوداتكا و بهره ور باشد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران كه رویكرد ضداستعماری خویش را تابحال به جهانیان ثابت كرده است، از ابتدا همواره بر خوداتكایی و خودكفایی كشور تاكید كرده است. تحقق چنین هدف والایی به این مفهوم است كه تمام فعالیت های جامعه ایرانی به بهره وری منجر شود و مردم با اتكا به ارزش های ریشه دار خود و هم جدا از وابستگی های ذلت مآبانه به كشورهای استعمارگر زندگی كنند.
دبیر علمی همایش ضمن اشاره به رویكرد اقتصاد مقاومتی به منظور جلب توجه ذهن آكادمیك و هم عام جامعه به این نكته تصریح كرد كه می توان با استفاده از IT به ثمراتی دست یافت كه حاصل كار خودمان باشد.
مقدسی در همین راستا شعار اولین همایش ملی كاربردهای فناوری اطلاعات درتوسعه علمی و ارتقای كیفیت سلامتی را "ایران اسلامی خوداتكا، خردمند و سلامت در پرتو فناوری اطلاعات" عنوان نمود و توضیح داد: این شعار به دنبال تحلیل اهداف همایش و هم با عنایت به عنوان آن انتخاب شده است.
وی با اشاره به كلمه معرف "بی همتا" برای این همایش، آن را سرواژه "برگزاری یك روزه همایش ملی تكنولوژی اطلاعات" دانست و اضافه كرد: در این همایش یك مسابقه ملی با هدف شناسایی مبتكران سلامت (شمس) برگزار می گردد كه در مورد آن اطلاع رسانی شده تا هر نوآور و مبتكری از اقصی نقاط كشور بتواند كار خویش را در آن عرضه نماید.
وی همینطور به تشریح وضعیت كنونی مقالات ارسال شده پرداخت و اظهار داشت: تابحال 134 چكیده به دبیرخانه همایش ارسال شده كه از بین آن ها 75 مورد مربوط به محور توسعه علمی و 59 مورد مربوط به محور ارتقای كیفیت سلامتی است. از مجموع این مقالات 16 مقاله برای عرضه سخنرانی در همایش انتخاب خواهد شد.
مقدسی همینطور از عرضه 30 مقاله در قالب پوستر در بخشی از سالن برگزاری همایش اطلاع داد و اظهار داشت: هم اكنون مهلت ارسال مقالات به اتمام رسیده، داوری و گزینش نهایی آن ها در 10 روز نخست بهمن ماه صورت خواهد گرفت.


 

1396/11/07
19:53:39
5.0 / 5
3403
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب
نظر شما در مورد مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴