مقررات نظارتی كشورها برای تولید و مصرف بازی های دیجیتال


بازی های دیجیتال در حالیکه زمینه ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است، اما در عین حال نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق برای نظارت بر وضعیت تولید، توزیع و مصرف آن و آثار و تبعاتی که محتوای بازی برای جامعه به همراه خواهد آورد، است.


به گزارش لینک بگیر دات کام به نقل از ایسنا، بنیاد ملی بازی های کامپیوتری، مقررات نظارتی کشورهای حاضر در مناطق جغرافیایی مختلف شامل خاورمیانه، آسیای شرقی، اروپا، استرالیا و آمریکا در عرصه تولید، توزیع و مصرف بازی را بررسی نموده و اطلاعاتی از اقدامات انجام شده این کشورها در این خصوص را در اختیار قرار داده است.

مقررات قبل از نشر

در بخش مجوز فعالیت در حوزه بازی سازی، برای فعالیت در عرصه تولید و نشر، لازم است تا قبل از شروع به کار مجوز دریافت شود. در کشورهای کره جنوبی، امارات متحده عربی، ایالات متحده آمریکا (در بعضی از ایالت ها) این روند لازم است.

رده بندی سنی الزامی بازی ها که باید قبل از انتشار صورت پذیرد، در این موارد نظارت های جدی بعد از انتشار بازی برای پیشگیری از فروش بازی های غیرمجاز صورت می گیرد. در کره جنوبی، چین، آلمان، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، استرالیا، سنگاپور، برزیل رده بندی سنی الزامی است.

در خصوص مجوز انتظار بازی، علاوه بر مجوزهای در ارتباط با تاسیس شرکت یا مجوز رده بندی سنی، در مواردی به شکل خاص از مجوز انتشار بازی، چه برای بازی های داخلی و چه بازی های خارجی استفاده می شود. باآنکه این اقدام طیفی از مجوز به ازای هر بازی تا پیشگیری از انتشار بعضی از بازی های خاص را در بر می گیرد. در کشورهای چین، آلمان، امارات متحده عربی، بازی ها به این مجوز نیاز دارند.

رصد فعالان صنعت، به صورت تعامل و رصد مداوم اقدامات فرهنگی بازی سازان و ناشران و دریافت گزارش های عملیاتی از تلاشهای آنان برای توسعه فرهنگ مصرف که در کره جنوبی این نظارت صورت می گیرد.

رصد محتوایی مبتنی بر اصول قانونی که در این اقدام، بازی بعد از نشر، در صورتیکه محتوای ناقض قوانین کشور را داشته باشد (مانند محتوای جنسی، مذهبی، نژادی، سیاسی و...) با عنایت به مقیاس تخلفات با واکنش حاکمیتی مواجه می شود و در مالزی این رصد انجام می شود.

نظارت بر محتوای تبلیغات به این صورت است که تبلیغات بازی باید در مورد محتوای آن شفاف سازی کرده و از ترویج قمار و فریب مشتری بپرهیزد، در کشورهای کره جنوبی و آلمان نظارت بر محتوای تبلیغات صورت می گیرد.

قوانین نظارت بر مسئله پول سازی از بازی، بدین صورت است که در بعضی کشورها اقدامات دقیقی برای نظارت بر وضعیت پول سازی از بازی و شفافیت شرایط و نحوه هزینه کردها اعمال می شود. این سیاست ها عموما عرضه اطلاعات در ارتباط با قیمت و درون پرداخت و امکان بازپرداخت وجه به والدین در مواردی که کودک بدون اجازه پرداخت انجام داده است را اجبار آور می کند. کشورهای چین و بریتانیا این قانون نظارتی را دارند.

نظارت بر مصرف کودکان و نوجوانان به این شیوه که دولت از راه قوانین مختلف بازی سازان و بازیکنان را وادار به کنترل زمان مصرف بازی می کند. کشورهای کره جنوبی و چین به این شیوه به مصرف کودکان نظارت دارند.

در بخش نظارت بر حفظ امنیت اطلاعات کاربران و دسترسی های کاربری، دولت بر دسترسی هایی که بازی از کاربران می گیرد، نظارت دارد و در کشورهای آلمان و بریتانیا این نظارت انجام می شود.

برای پیشگیری از شیوع بازی های قمار آنلاین هم دولت از توسعه و ترویج بازی های قمارگون جلوگیری کرده یا بر مصرف آنها نظارت می کند که در کشورهای کره جنوبی، چین، آلمان، استرالیا و برزیل این اقدام صورت می گیرد.

تنوع در نوع و شدت اقدامات نظارتی: برخی کشورها همچون چین و کره جنوبی، نظام های مدون تر و پیچیده ترین برای نظارت براکوسیستم بازی دارند و در نقطه مقابل برخی کشورها مانند مالزی یا سنگاپور، نظارت های کمتری را اعمال می کنند. در مورد اول، سیستم به شکل برنامه ریزی شده بر همه ابعاد اکوسیستم نظارت دارد و در حالت دوم، امکان دارد دخالت دولت در حد اقدامات منع کننده در موارد خاص باشد.

گلوگاه نشر مشروط بر مجوز فعالیت: باآنکه در بین کشورهای مختلف تنها کشور امارات با مجوز تولید مشاهده شده است. برخی کشورها مجوز تاسیس و فعالیت شرکت دارند. باآنکه با عنایت به ماهیت بازی های دیجیتال که امکان کنترل و نظارت بر تولید آنها میسر نیست. با هدف شناسایی و رصد مداوم شرکت ها و تیم های فعال می توان از گلوگاه نشر مشروط بر دارا بودن مجوز فعالیت استفاده نمود. بدین صورت که تولید بازی بدون پروانه تولید مجاز و منوط به دریافت رده بندی سنی است؛ اما لازم است هر تیم یا شرکتی که تصمیم بر انتشار بازی دارد، مجوز فعالیت خویش را قبل از آن کسب کرده باشد.

رده بندی سنی: خصوصیت تمام کشورهای بررسی شده وجود یک حداقل نظام رده بندی سنی است که عمدتا به صورت الزامی و در موارد معدودی به شکل اطلاعی بر بازی ها الصاق می شوند. باآنکه این سند در مورد سایر کشورها اظهار نظر نمی کند؛ اما می توان تصریح کرد که حداقل در کشورهای با بازار بزرگ برای بازی، مسئله رده بندی سنی جزو الزامات قبل از نشر بازی به حساب می آید. باآنکه در بعضی کشورها امکان دارد این نظام فراگیر نبوده و مثلا برای پلت فرم های گوناگون از لحاظ الزامی یا اختیاری بودن و نظام رده بندی دارای تنوع باشد (مانند بریتانیا)، نکته حائز اهمیت این است که در کشورهای دارای رده بندی سنی اجباری، نظارت شدیدی بر توزیع بازی و جلوگیری و مجازات برای بازی های با توزیع غیرقانونی اعمال می شود.

مجوزهای نشر بدون رده بندی سنی به صورت موقعیتی: در بعضی کشورها همچون بریتانیا، دولت می تواند در مواردی به بازی مجوز نشر مشروط عرضه کند که از اصول کلی نشر همچون دریافت رده بندی سنی معاف است. این بازی ها معمولا در رویدادها و یا برای آموزش مورد استفاده قرار می گیرند و با عنایت به شرایط خاص استفاده، مسیر معمول برای نشر بازی را طی نمی کنند. از این ایده می توان برای اعطای مجوزهای مشروط در شرایط مختلف همچون رویدادهای ورزش های الکترونیک بهره برد.

حمایت از حقوق مصرف: بخش قابل توجهی از فعالیتهای نظارتی بعضی از کشورها، معطوف به پشتیبانی از حقوق بازیکنان است. به شکل خاص، نظارت بر اطلاعات و دسترسی هایی که بازی از بازیکن هنگام نصب می گیرد، نقطه برجسته ای از اقدامات نظارتی به حساب می آید. علاوه بر این نظارت بر شفافیت هزینه های بازی و تبلیغات آن با هدف پیشگیری از کلاهبرداری هم از سایر اقدامات مشابه برای حفظ حقوق مصرف کنندگان است.

نظارت بر مصرف بازی: با عنایت به اهمیت میزان مصرف بازی برای کودکان و نوجوانان که قاعدتا باید در یک بازه مشخصی باشد، برخی کشورها اقداماتی را برای کنترل میزان مصرف اتخاذ می کنند. این اقدامات امکان دارد به شکل ایجابی، از راه دخالت در طراحی بازی و عرضه پیشنهاد و پاداش در صورت مصرف بهینه باشد و یا به صورت سلبی، بازیکن را مجبور به ترک بازی بعد از مدت زمان مقرر کند.

پدیده قمار: علاوه بر این به جز اقداماتی که مستقیما بر فرایند تولید، توزیع و مصرف بازی ها ناظر هستند، به شکل خاص خیلی از کشورها بر مسئله قمار آنلاین به علت تبعات منفی گوناگونی که دارد، نظارتی جدی و شدید داشته و تا مقیاس زیادی این گونه بازی ها را در داخل مرزهای کشور خود محدود کرده اند. این مسئله خصوصا از این جهت حائز اهمیت می باشد که متاسفانه در ایران هم جوانان و نوجوانان تحت تأثیر تبلیغات مرتبط به قمار و شرط بندی هستند و به جز قوانین عمومی در این عرصه به شکل خاص برنامه دقیقی برای فضای قمار آنلاین ترتیب داده نشده است.

منبع:

1399/12/10
22:11:34
5.0 / 5
1248
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب
نظر شما در مورد مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
از دست ندهید!