معرفی:

رییس جدید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی


شورای عالی فضای مجازی در مراسمی رییس جدید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را معرفی کرد.


در این مطلب می خوانید:
  1. آیین‌نامه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی

به گزارش لینک بگیر دات کام به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، مراسم تودیع دکتر رضا باقری اصل رئیس پیشین کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و معارفه دکتر احسان کیان خواه در نشست این کارگروه با حضور دکتر سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور اجرا شد.
در این مراسم، دکتر آقامیری طی سخنانی با تأکید بر اهمیت این کارگروه در ایجاد همگرایی در بین تمامی ذی ربطان و نقش آفرینی در حضور گسترده دستگاه های مختلف در این زمینه اظهار داشت: تا حالا مسیر پیشرفت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و با قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مجلس شورای اسلامی تقویت شده، مسیر خوب و قابل قبولی بوده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور اضافه کرد: این کارگروه در توسعه دولت الکترونیکی، کاهش نیاز به ارائه مدارک فیزیکی و چارچوب گذاری در تعامل میان دستگاهها فعال بوده و تصمیمات آن در بهبود و ارتقای سطح ارائه خدمات به مردم مؤثر واقع شده است
وی با اشاره به اینکه با تصمیماتی که در این زمینه در حال انجام می باشد شاهد افزایش کار این کارگروه خواهیم بود، اشاره کرد: این کارگروه می تواند الگوی توسعه سایر کارگروه ها در مرکز ملی فضای مجازی بوده و تجربه موفقی است از یک نظام سیاست گذاری که توانسته با تصمیم گیری و خرد جمعی مسیر صحیحی را پیش ببرد
آقامیری در آخر با تأکید بر نگاه و رویکرد جدید در این کارگروه، اشاره کرد: نگاه تحولی مناسبی در دوره ی جدید در این کارگروه شاهد خواهیم بود و امیدوار هستم در آینده شاهد عملکرد بهتر آن باشیم. همین طور از زحمات آقای باقری اصل تشکر کرده و برای آقای کیان خواه آرزوی توفیق و تقویت هر چه بیشتر این کارگروه را دارم.
گفتنی است، بر طبق مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و قانون مدیریت داده و اطلاعات، دبیر شورای اجرائی فناوری اطلاعات، رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی است.
حجت الاسلام رییسی رئیس جمهور در آخر آذرماه امسال، با استناد به بند ب ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده ۶ اساسنامه شورای اجرائی فناوری اطلاعات و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر احسان کیان خواه را به سمت «دبیر شورای اجرائی فناوری اطلاعات» منصوب کردند.
 

 

آیین‌نامه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی

 

مقدمه

 
در اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی، موضوع مصو به جلسه پنجاه و چهارم مورخ ۹۷/۹/۲۴ شورای عالی فضای مجازی ابلاغی به شماره ۹۷/۱۰۴۵۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به استناد بند ۹ ماده ۶ این مصوبه، آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در اولین جلسه این کارگروه با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی در چهار فصل مشتمل بر موارد ذیل، تدوین و تصویب شد.
 
فصل اول: اختصارات، تعاریف و کلیات
 
فصل دوم: تشکیل جلسات و اداره کارگروه تعامل‌پذیری  و نحوه رسیدگی به دستور جلسات
 
فصل سوم: تنظیم و ابلاغ مصوبات و نگهداری مستندات
 
فصل چهارم: سایر
 

فصل اول ـ اختصارات، تعاریف و کلیات

 
ماده۱ـ اختصارات
 
در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده می‌‌شود:
 
۱ـ۱ کارگروه: کارگروه تعامل‌پذیری موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی
 
۱ـ۲ شورا: شورای اجرایی فناوری اطلاعات.
 
۱ـ۳ دبیر شورا: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات
 
۱ـ۴ دبیرخانه: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
 
۱ـ ۵ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم.
 
۱ـ۶ خوشه‌های خدمت: تعریف مندرج در ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی و اصلاحات بعدی آن
 
۱ـ۷ پایگاه‌های اطلاعاتی پایه: تعریف مندرج در بند سوم ماده یک آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن
 
۱ـ ۸ امضای الکترونیکی: تعریف مندرج در باب اول قانون تجارت الکترونیکی
 
۱ـ ۹ مهر زمانی: تعریف مندرج در بند «ذ» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی
 
ماده۲ـ اعضا کارگروه تعامل‌پذیری
 
اعضاء کارگروه بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن تعیین شده یا می‌شود.
 
 فهرست اعضای کارگروه تعامل پذیری به شرح زیر است:
 
۱ـ۲ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات (رییس کارگروه)
 
۲ـ۲ نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی
 
۳ـ۲ نماینده قوه قضاییه
 
۴ـ۲ نماینده ستاد کل نیروهای مسلح
 
۵ ـ۲ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
۶ ـ۲ نماینده وزارت اطلاعات
 
۷ـ۲ نماینده وزارت کشور
 
۸ ـ۲ نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور
 
۹ـ۲ نماینده بانک مرکزی ج.ا.ا
 
۱۰ـ۲ نماینده نیروی انتظامی ج.ا.ا
 
۱۱ـ۲ نماینده هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
 
۱۲ـ۲ دو نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس کارگروه
 
۱۳ـ۲ رؤسای خوشه‌های خدمات به تناسب موضوع و حسب مورد
 
۱۴ـ۲ دستگاه مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات پایه) حسب مورد
 
۱۵ـ۲ دستگاه مقصد (بهره‌بردار پایگاه اطلاعات پایه) حسب مورد           
 
ماده۳ـ نحوه عضویت
 
۱ـ۳ بالاترین مقام دستگاه اجرایی عضو یکی از معاونین یا عناوین مشابه در دستگاه اجرایی را به عنوان نماینده ذیربط به کارگروه پیشنهاد و حکم انتصاب توسط رییس کارگروه برای یک دوره دو ساله صادر خواهد شد
 
۲ـ۳ اعضای حقیقی کارگروه توسط رییس کارگروه تعامل‌پذیری  تعیین و برای یک دوره دو ساله به عضویت کارگروه منصوب می‌شوند.
 
۳ـ۳ رؤسای خوشه خدمات، دستگاههای متولی پایگاه اطلاعات پایه و دستگاه مقصد (بهره‌برداری) به تناسب موضوع و حسب مورد در جلسات مربوط
 
تبصره۱ـ نمایندگان دستگاه‌های اجرایی غیر عضو، حسب موضوع دستور جلسه و بنابر دعوت رییس کارگروه، در جلسه بدون حق رای شرکت خواهند کرد .
 
ماده۴ـ وظایف کارگروه تعامل پذیری
 
الف: هدف از ایجاد کارگروه
 
ایجاد هماهنگی، نظارت، تصمیم‌سازی در تبادل اطلاعات بین دستگاهی به منظور حفظ یکپارچگی، استانداردسازی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات ذینفعان در قالب موارد پنجگانه
 
ب: وظایف و اختیارات کارگروه
 
۱ـ۴ تعیین ضوابط و استانداردهای لازم نظیر قالب شناسنامه‌های فنی؛
 
۲ـ۴ ارزیابی شناسنامه فنی تکمیل شده توسط دستگا ‏های اجرایی؛
 
۳ـ۴ استعلامات و نحوه دسترسی به آن‌ها؛
 
۴ـ۴ تعیین دادگان۱ برای دولت الکترونیک؛
 
۵ ـ۴ تدوین توافق نامه تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مبدأ، مقصد و مرکز ملی تبادل اطلاعات؛
 
۶ ـ۴ تأیید درخواست استمهال دستگاه‌های اجرایی و موارد مستثنی از این مصوبه؛
 
۷ـ۴ تعیین مدل پیاده‌سازی تبادل اطلاعات و استعلام الکترونیکی بین دستگاهی؛
 
۸ ـ۴ به روزرسانی فهرست پایگاه‌های اطلاعاتی پایه؛
 
۹ـ۴ تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز
 
۱۰ـ۴  تعیین شیوه پخش عمومی استعلام‌های دارای کاربرد عام۲
 
۱۱ـ۴ تدوین پیشنهادات لازم برای شکل‌گیری بستر‌های قانونی مربوط به مراجع ذیربط
 
 
۱ - Data Set
 
۲ـ تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه مصوب شورای عالی فضای مجازی
 

فصل دوم ـ تشکیل جلسات و اداره کارگروه و نحوه رسیدگی به دستور جلسات

 
ماده ۵ ـ اعضای صاحب رای کارگروه تعامل پذیری
 
اعضاء صاحب رأی عبارتند از اعضا کارگروه مندرج در آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن
 
‌ماده ۶ ـ رسمیت جلسات کارگروه تعامل پذیری
 
 جلسه کارگروه تعامل پذیری  با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضای صاحب رأی کارگروه تعامل پذیری رسمیت می‌یابد.و اعتبار هر مصوبه منوط به احراز رأی موافق دو /سوم(۲/۳) اعضای حاضر در جلسه است.
 
ماده۷ ـ وظایف اعضا
 
کلیه اعضا موظفند :
 
۱ . شخصاً در جلسات شرکت نمایند.همراهی کارشناسان در معیت اعضا با هماهنگی دبیرخانه بلامانع است
 
۲. عدم حضور خود در جلسه را یک روز کاری قبل از برگزاری جلسه به صورت کتبی یا دیگر روش‌های مورد توافق به دبیرخانه اعلام نمایند.
 
تبصره ـ در صورت سه جلسه غیبت در طول ۶ ماه، کارگروه گزارش مربوط را به‌دستگاه ذیربط و رییس مرکز ملی فضای مجازی اعلام خواهد نمود.
 
ماده۸ ـ تشکیل جلسات کارگروه تعامل‌پذیری
 
جلسات کارگروه با دعوتنامه به‌امضای رییس کارگروه، حداقل هر ماه یکبار تشکیل می‌شود. تقویم برگزاری جلسات عادی بصورت شش ماهه توسط دبیرخانه به اعضا اعلام می‌گردد.
 
تبصره۱ـ دستور جلسات براساس برنامه‌های مصوب و پیشنهادهای ثبت شده در دبیرخانه، توسط دبیرخانه تنظیم می‌گردد.
 
تبصره۲ـ دستور جلسات عادی به همراه دعوتنامه ظرف یک هفته  و برای جلسات فوق العاده سه روز پیش از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء می‌رسد.همچنین اطلاعات و اسناد مورد بررسی در کارگروه باید حداقل هفت روز کاری قبل از جلسات و بصورت الکترونیکی در اختیار اعضاء قرار گیرد.
 
ماده۹ـ ترتیب رسیدگی در جلسات کارگروه تعامل پذیری
 
ترتیب رسیدگی به موضوعات جلسه براساس اولویت مندرج در دعوتنامه هر جلسه خواهدبود.
 
تبصره ـ درخصوص موضوعات فوری یا خارج از دستور، بنا به پیشنهاد حداقل ۲نفر از اعضا کارگروه تعامل‌پذیری و موافقت رییس جلسه موضوع در دستورکار جلسه قرار خواهد گرفت.
 
ماده۱۰ـ وظایف دبیرخانه
 
دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:
 
۶ ـ ۱ـ انجام فعالیتهای دبیرخانه ای کارگروه تعامل پذیری از قبیل:
 
هماهنگی دعوت اعضا و اعلام دستور جلسات کارگروه به ایشان
 
تهیه و تنظیم صورتجلسات و مصوبات کارگروه
 
ارسال مستندات، اسناد، متن پیشنهادی مصوبات آماده طرح، مربوط برای اعضا
 
۶ ـ ۲ـ اخذ گزارش عملکرد از دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص کارگروه و پیگیری اجرای مصوبات
 
۶ ـ ۳ـ تهیه گزارشات ۶ ماهه و سالانه از فعالیتهای کارگروه و تحقق اهداف جهت ارایه به مراجع ذیربط
 
۶ ـ ۴ـ اخذ بازخورد از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در خصوص مصوبات و دستور جلسات کارگروه
 
۶ ـ ۵ ـ پایش مستمر تحقق اهداف کارگروه
 
تبصره ـ دبیرخانه پیشنهادهای واصله از اشخاص و دستگاههای اجرایی را ثبت و بررسی کرده و رییس کارگروه حسب مورد موضوع را در دستور کار جلسات کارگروه قرار می‌دهد.
 

فصل سوم ـ تنظیم و ابلاغ مصوبات و نگهداری مستندات

 
ماده۱۱ـ شیوه نگهداری و بایگانی اسناد
 
نسخه الکترونیکی مناسب کلیه اسناد و مدارک علاوه بر روشهای رایج نگهداری اسناد دولتی، نیز تولید می‌شود. به منظور حفظ جامعیت و انکارناپذیری محتوای موجود یا تولید شده، امضای الکترونیکی معتبر و ممهور به مهر زمانی می‌شوند. این اسناد در دبیرخانه نگهداری خواهند شد.
 
تبصره ـ بایستی نسخ الکترونیکی کلیه اسناد و مدارک مرتبط با کارگروه تعامل‌پذیری که انتشار عمومی می‌یابند، با امضای الکترونیکی رییس کارگروه همراه با مهر زمانی یا فناوریهای ذیربط در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوط انتشار یابد.
 
ماده۱۲ـ امضای مستندات
 
دستورالعمل چگونگی امضای الکترونیکی مستندات کارگروه از جهت تعداد امضاهای الکترونیکی و مشخصات مندرج در گواهی افراد امضاکننده برای اسناد مختلف، توسط دبیرخانه تهیه و به تأیید کارگروه می‌رسد.
 
ماده۱۳ـ طبقه‌بندی مستندات
 
مرجع طبقه‌بندی اوراق و اسناد کارگروه اعم از کتبی، الکترونیکی، صوتی و تصویری و مشروح مذاکرات کارگروه، رییس کارگروه است. در صورت ضرورت اعضای کارگروه به‌بهره‌برداری از آنها، بهره‌برداری با هماهنگی دبیرخانه، و تکثیر و خروج آنها نیز با مجوز رییس کارگروه تعامل‌پذیری بلامانع می‌باشد.
 
تبصره۱ـ خلاصه صورتجلسه مذاکرات و مصوبات هر جلسه کارگروه برای کلیه اعضای کارگروه به گونه‌ای که حداکثر تا یک هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال می‌شود.
 
تبصره۲ـ کلیه جلسات کارگروه ضبط صوتی و در صورت نیاز تصویری شده و نوارهای (یا فایلهای صوتی و تصویری) مزبور حفظ می‌شود تا حسب ضرورت مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
 
ماده۱۴ـ درج و انتشار
 
 مصوبات هر جلسه کارگروه ظرف حداکثر یک هفته بعد از برگزاری جلسه کارگروه جهت درج و انتشار توسط رییس کارگروه به روزنامه رسمی کشور و دستگاههای ذیربط هر مصوبه ابلاغ می‌شود.
 

فصل چهارم ـ سایر

 
ماده۱۵ـ اطلاع رسانی عمومی
 
دبیرخانه موظف است به منظور تبیین مصوبات کارگروه و اطلاع‌رسانی لازم درباره آن، گزارشی از مصوبات و مذاکرات را که دارای طبقه‌بندی نمی‌باشند، علاوه بر درج در پایگاه اطلاع رسانی، به طرق مناسب؛ نظیر شبکه‌های اجتماعی، خبرنامه، نشریه علمی تخصصی، برنامه‌های صدا و سیما، نشست‌ها و میزگردهای تخصصی به آگاهی جامعه علمی و فنی کشور و افکار عمومی برساند .
 
تبصره ـ دبیرخانه موظف است تا امکان نقد یا اظهار نظر عمومی مردم بر دستور جلسات و مصوبات غیر طبقه‌بندی شده کارگروه را در شبکه‌های اجتماعی فراهم نماید.
 
ماده۱۶ـ روشهای ارسال
 
دبیرخانه موظف است با به‌روزرسانی مستندات در پایگاه اطلاع‌رسانی و صندوق پست الکترونیکی اعضای کارگروه و اعلام لینک آن از طریق پست الکترونیکی، پیام کوتاه و یا ارسال فکس نسبت به اعلام و ارسال مستندات به آنها اقدام نماید.
 
همچنین ارسال دعوتنامه‌شرکت در جلسات از همان طریق و همچنین فکس صورت می‌پذیرد.
 
این آیین‌نامه در ۴ فصل و  ۱۶ ماده و ۱۰ تبصره در اولین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری   مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ به اتفاق آرا به تصویب رسید.

 


منبع:

1402/10/13
08:36:10
3.8 / 5
343
این مطلب را می پسندید؟
(3)
(0)
X
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب
طرفدار کارگروه تعامل پذیری:
کمکی که دولت الکترونیکی به مردم می کند قابل ستایش است. مخصوصا کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی تعامل بین دستگاهها را برای خدمت رسانی بهتر به مردم فراهم می کند. واقعا جای تشکر دارد.
نظر شما در مورد مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴