شروع فعالیت استارلینک در اندونزی

شروع فعالیت استارلینک در اندونزی

مجوز انتقال پول ایکس در نیویورک

مجوز انتقال پول ایکس در نیویورک

ماجرای جدید ایلان ماسک و تسلا

ماجرای جدید ایلان ماسک و تسلا

خدمات تلفن همراه ماهواره ای به زودی فعال می شود!

خدمات تلفن همراه ماهواره ای به زودی فعال می شود!