تغییر روال دورکاری در گوگل

تغییر روال دورکاری در گوگل

فضای کاری شرکت گوگل چگونه است؟

فضای کاری شرکت گوگل چگونه است؟

گوگل و دورکاری

گوگل و دورکاری
معاون وزیر ارتباطات:

چالش ستاندن كد بیمه برای فضاهای كار اشتراكی و شتاب دهنده ها حل شد

چالش ستاندن كد بیمه برای فضاهای كار اشتراكی و شتاب دهنده ها حل شد

صرفه جویی بیش از یك میلیارد دلاری گوگل از دوركاری

صرفه جویی بیش از یك میلیارد دلاری گوگل از دوركاری

گوگل ۱۰ هزار شغل تمام وقت بوجود می آورد

گوگل ۱۰ هزار شغل تمام وقت بوجود می آورد

فروش مایكروسافت افزایش یافت

فروش مایكروسافت افزایش یافت

دوركاری كارمندان گوگل

دوركاری كارمندان گوگل

موفقیت استارت آپ ها

موفقیت استارت آپ ها

كرونا درآمد مایكروسافت را 12 درصد افزایش داد

كرونا درآمد مایكروسافت را 12 درصد افزایش داد

هدفون ویژه دوركاری با قابلیت حذف صداهای مزاحم

هدفون ویژه دوركاری با قابلیت حذف صداهای مزاحم

تمدید دوركاری گوگل و فیسبوك

تمدید دوركاری گوگل و فیسبوك
مدیر كل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان خبر داد

دفع بیش از ۳۰ هزار حمله اینترنتی به سازمان امور دانشجویان

دفع بیش از ۳۰ هزار حمله اینترنتی به سازمان امور دانشجویان

افزایش سرعت اینترنت ADSL

افزایش سرعت اینترنت ADSL

دوركاری، فروش لوازم جانبی كامپیوتر را بالا برد !

دوركاری، فروش لوازم جانبی كامپیوتر را بالا برد !
از نظر مایكروسافت:

مزایای دوركاری

مزایای دوركاری