ربات سرعتی هوشمند مانند انسان

ربات سرعتی هوشمند مانند انسان

ورود هوش مصنوعی به سیاست

ورود هوش مصنوعی به سیاست

ساخت اخبار جعلی با چت جی پی تی

ساخت اخبار جعلی با چت جی پی تی

معرفی فارکس اکشن (ForexAction) تخصصی ترین مرکز تحلیلگری و معامله گری در بازار سرمایه

معرفی فارکس اکشن (ForexAction) تخصصی ترین مرکز تحلیلگری و معامله گری در بازار سرمایه

ممبر واقعی برای گروه و کانال تلگرام

ممبر واقعی برای گروه و کانال تلگرام

معرفی بهترین مرکز اموزش بورس کشور

معرفی بهترین مرکز اموزش بورس کشور

آمازون در انبارهای خود از ربات استفاده می نماید

آمازون در انبارهای خود از ربات استفاده می نماید

بهترین مركز اموزش بورس كشور

بهترین مركز اموزش بورس كشور

پنج محصول برتر فروشگاه دیدبرتر

پنج محصول برتر فروشگاه دیدبرتر
در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛

پیشرفت های هوش مصنوعی بررسی گردید

پیشرفت های هوش مصنوعی بررسی گردید
در نشست پژوهشگاه فضای مجازی بررسی شد؛

تهدیدات و مزایای هوش مصنوعی در زندگی دینی

تهدیدات و مزایای هوش مصنوعی در زندگی دینی

استخدام 3500 كارمند جدید در آمازون

استخدام 3500 كارمند جدید در آمازون
در وبینار عصر جدید فضا؛ چالش ها و فرصت ها مطرح شد

بازگشت ۱۰ تا ۱۰۰ برابر سرمایه در صنایع فضایی

بازگشت ۱۰ تا ۱۰۰ برابر سرمایه در صنایع فضایی

تولید نخستین بازوی رباتیك تمام چوبی همه كاره

تولید نخستین بازوی رباتیك تمام چوبی همه كاره

ایزوگام

ایزوگام

كرونا معادلات بازار موبایل را به هم ریخت

كرونا معادلات بازار موبایل را به هم ریخت

كاهش ترافیك و تصادف با كمك ربات های خزنده

كاهش ترافیك و تصادف با كمك ربات های خزنده