ماشین آلات صنعتی و ماشین آلات خط تولید

ماشین آلات صنعتی و ماشین آلات خط تولید

برگزاری رویداد ملی تحلیل متن فارسی در شبکه های اجتماعی

برگزاری رویداد ملی تحلیل متن فارسی در شبکه های اجتماعی

گوگل به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا پناه برد

گوگل به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا پناه برد

زاکربرگ بی خیال مبارزه در قفس با ایلان ماسک شد

زاکربرگ بی خیال مبارزه در قفس با ایلان ماسک شد

تشکیل دادگاه رسیدگی به شکایات از گوگل در آمریکا

تشکیل دادگاه رسیدگی به شکایات از گوگل در آمریکا

تهدید گوگل توسط اروپا

تهدید گوگل توسط اروپا

اشتباهات اصلی در ساخت لینک

اشتباهات اصلی در ساخت لینک

مایکروسافت بدنبال راه فرار از جریمه آنتی تراست در اروپا

مایکروسافت بدنبال راه فرار از جریمه آنتی تراست در اروپا
با حذف شرط سابقه كار؛

دستورالعمل اجرائی طراحی شبکه ارتباطات رادیویی اصلاح گردید

دستورالعمل اجرائی طراحی شبکه ارتباطات رادیویی اصلاح گردید

ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی در اینستاگرام و فیسبوک

ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی در اینستاگرام و فیسبوک

انحصارطلبی گوگل کار دستش داد

انحصارطلبی گوگل کار دستش داد
شرکت عروسکو؛

بزرگترین وب سایت راهنمای عروسی ایران

بزرگترین وب سایت راهنمای عروسی ایران

اقدام گوگل مقابل مایکروسافت برای خرید اکتیویژن

اقدام گوگل مقابل مایکروسافت برای خرید اکتیویژن

اطلاعات مسابقه کد نویسی

اطلاعات مسابقه کد نویسی
در اجرای برنامه تعدیل

گوگل 10هزار کارمندش را اخراج می کند

گوگل 10هزار کارمندش را اخراج می کند

مخابرات تلفن های شورای ملی رقابت را قطع کرد

مخابرات تلفن های شورای ملی رقابت را قطع کرد