در نمایشگاه رسانه های ایران انجام شد

امضای تفاهمنامه میان شرکت مخابرات ایران و ایسنا

امضای تفاهمنامه میان شرکت مخابرات ایران و ایسنا
در پژوهشگاه فضایی ایران؛

مراسم روز ملی فناوری فضایی با حضور رئیس جمهور

مراسم روز ملی فناوری فضایی با حضور رئیس جمهور

تمدید تاریخ نمایشگاه الکامپ

تمدید تاریخ نمایشگاه الکامپ
كیتكس 2022:

فراخوان نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات

فراخوان نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمایشگاه مشترک تمبر ایران و چین

نمایشگاه مشترک تمبر ایران و چین

نمایشگاه تمبرهای محیط زیست

نمایشگاه تمبرهای محیط زیست
در ماه جاری؛

ایران در نمایشگاه جیتكس 2020

ایران در نمایشگاه جیتكس 2020

ال جی نمایشگر شفاف برای متروی چین می سازد

ال جی نمایشگر شفاف برای متروی چین می سازد

نمایشگاه آنلاین اینوتكس

نمایشگاه آنلاین اینوتكس

زمان ثبت نام نمایشگاه الكامپ تغییر كرد

زمان ثبت نام نمایشگاه الكامپ تغییر كرد