درخواست معرفی نماینده اینستاگرام و واتساپ در ایران

درخواست معرفی نماینده اینستاگرام و واتساپ در ایران
برای اجرای قوانین و اعمال جریمه؛

اولتیماتوم اتحادیه اروپا به ایرلند درباره واتساپ

اولتیماتوم اتحادیه اروپا به ایرلند درباره واتساپ

مقابله انگلیس با انتقال اطلاعات كاربران واتساپ به فیسبوك

مقابله انگلیس با انتقال اطلاعات كاربران واتساپ به فیسبوك
در هند

مشكل آپدیت واتساپ

مشكل آپدیت واتساپ
این بار در استرالیا:

باز هم جریمه فیسبوك

باز هم جریمه فیسبوك

رفع اشكال امنیتی واتساپ

رفع اشكال امنیتی واتساپ

اطلاعات كاربران واتساپ چگونه پخش می شود

اطلاعات كاربران واتساپ چگونه پخش می شود

امكان تماس تصویری با بیشتر از چهار نفر در واتساپ

امكان تماس تصویری با بیشتر از چهار نفر در واتساپ

امكان جدید واتساپ

امكان جدید واتساپ

دارك مد واتساپ در گوشی های اندرویدی

دارك مد واتساپ در گوشی های اندرویدی