حذف كوكی از گوگل كروم

حذف كوكی از گوگل كروم
نیمه شب گذشته:

اختلال جهانی GMAIL گوگل

اختلال جهانی GMAIL گوگل

دوركاری كارمندان گوگل

دوركاری كارمندان گوگل

جریمه گوگل و شبكه های اجتماعی در انگلستان

جریمه گوگل و شبكه های اجتماعی در انگلستان

استفاده از اطلاعات گوگل

استفاده از اطلاعات گوگل

مشكل شركتهای فناوری در اروپا

مشكل شركتهای فناوری در اروپا

قوانین جدید گوگل كروم

قوانین جدید گوگل كروم
حاكمیت سایبری در خارج از كشور-۴

آمریكا از فیسبوك شكایت می كند

آمریكا از فیسبوك شكایت می كند
با همكاری گوگل، فیس بوك و توئیتر؛

آمریكا: ۹۲ دامنه اینترنتی مورد استفاده ایران را مسدود كردیم!

آمریكا: ۹۲ دامنه اینترنتی مورد استفاده ایران را مسدود كردیم!

گوگل تبلیغات سیاسی را در روز پس از انتخابات آمریكا ممنوع می كند

گوگل تبلیغات سیاسی را در روز پس از انتخابات آمریكا ممنوع می كند
به دلیل نقض قوانین آنتی تراست؛

پرونده شكایت از گوگل در آمریكا گسترده تر می شود

پرونده شكایت از گوگل در آمریكا گسترده تر می شود
به دلیل انحصار طلبی؛

وزارت دادگستری آمریكا از گوگل شكایت می كند

وزارت دادگستری آمریكا از گوگل شكایت می كند

گوگل تبلیغات باتری خور را حذف می كند

گوگل تبلیغات باتری خور را حذف می كند

ماجرای شكایت كارمند گوگل از شركت گوگل

ماجرای شكایت كارمند گوگل از شركت گوگل

روش تغییر برنامه های پیش فرض در اندروید

روش تغییر برنامه های پیش فرض در اندروید

گوگل تماس ویدیویی گروهی راه اندازی می كند

گوگل تماس ویدیویی گروهی راه اندازی می كند

تمدید دوركاری گوگل و فیسبوك

تمدید دوركاری گوگل و فیسبوك

محتوای فیك در گوگل

محتوای فیك در گوگل

آپدیت جدید مرورگر گوگل كروم

آپدیت جدید مرورگر گوگل كروم
براساس قانون جدید:

گوگل باید برای پخش خبر هزینه بدهد

گوگل باید برای پخش خبر هزینه بدهد

كارت نقدی گوگل

كارت نقدی گوگل

گوگل در برابر ویروسهای با پوشش كرونا

گوگل در برابر ویروسهای با پوشش كرونا

گوگل پلی استور بخش مورد تایید آموزشی اضافه كرد

گوگل پلی استور بخش مورد تایید آموزشی اضافه كرد

استخدام در گوگل تغییر كرد

استخدام در گوگل تغییر كرد

اپلیكیشن هشدار بیمار كرونایی در اطراف

اپلیكیشن هشدار بیمار كرونایی در اطراف

نگرش جدید گوگل به اندروید

نگرش جدید گوگل به اندروید
پزشك مجازی با

جستجوی گوگل و گوگل مپ

جستجوی گوگل و گوگل مپ

تغییر در گوگل كروم بخاطر كرونا

تغییر در گوگل كروم بخاطر كرونا

رصد تردد مردم دنیا توسط گوگل

رصد تردد مردم دنیا توسط گوگل

كمك عظیم گوگل برای مقابله با كرونا

كمك عظیم گوگل برای مقابله با كرونا