تفاوت دستگاه برش لیزر فلزات با غیر فلزات

تفاوت دستگاه برش لیزر فلزات با غیر فلزات

گوگل از تولیدکنندگان بدافزار شکایت می کند

گوگل از تولیدکنندگان بدافزار شکایت می کند

مالک تپسی کیست؟

مالک تپسی کیست؟
فرماندار شهرستان كهگیلویه:

فضای مجازی در کشورهای پیشرفته کنترل شده است

فضای مجازی در کشورهای پیشرفته کنترل شده است

تغییر در ابزار هوش مصنوعی گوگل

تغییر در ابزار هوش مصنوعی گوگل
زارع پور مطرح كرد؛

جشن ۶ میلیونی شدن پوشش فیبرنوری بزودی برگزار می گردد

جشن ۶ میلیونی شدن پوشش فیبرنوری بزودی برگزار می گردد
در پژوهشگاه فضایی ایران؛

مراسم روز ملی فناوری فضایی با حضور رئیس جمهور

مراسم روز ملی فناوری فضایی با حضور رئیس جمهور

همکاری فناوری با کشورهای عضو شانگهای

همکاری فناوری با کشورهای عضو شانگهای

افشاگری برعلیه مایکروسافت

افشاگری برعلیه مایکروسافت

قانونگذاری جدید برای هوش مصنوعی

قانونگذاری جدید برای هوش مصنوعی