ابوالفضل روحانی جایگزین عباس آسوشه در مركز فضای مجازی شد

ابوالفضل روحانی جایگزین عباس آسوشه در مركز فضای مجازی شد

زمان ثبت نام نمایشگاه الكامپ تغییر كرد

زمان ثبت نام نمایشگاه الكامپ تغییر كرد

كاهش فروش كامپیوتر

كاهش فروش كامپیوتر

اپلیكیشن هشدار بیمار كرونایی در اطراف

اپلیكیشن هشدار بیمار كرونایی در اطراف

همه چیز درباره برند بوش

همه چیز درباره برند بوش
با همكاری دانشمند ایرانی MIT محقق شد

سیستمی برای كاهش تأخیر در شبكه های بی سیم

سیستمی برای كاهش تأخیر در شبكه های بی سیم

نگرش جدید گوگل به اندروید

نگرش جدید گوگل به اندروید
پزشك مجازی با

جستجوی گوگل و گوگل مپ

جستجوی گوگل و گوگل مپ
با استفاده از فناوری موبایل؛

اتحاد گوگل و اپل در برابر ویروس كرونا

اتحاد گوگل و اپل در برابر ویروس كرونا

اینترنت فیبر نوری خانگی

اینترنت فیبر نوری خانگی