معرفی شعبه 777 مدیران خودرو

معرفی شعبه 777 مدیران خودرو
مركز پژوهشهای مجلس پیشنهاد كرد؛

پروژه های كلان شبكه ملی اطلاعات و دولت الكترونیك ارزیابی شوند

پروژه های كلان شبكه ملی اطلاعات و دولت الكترونیك ارزیابی شوند

تمدید دوركاری گوگل و فیسبوك

تمدید دوركاری گوگل و فیسبوك

حمایت از ایده ها در حوزه حمل و نقل هوشمند

حمایت از ایده ها در حوزه حمل و نقل هوشمند
بخشنامه جدید:

تخفیف اینترنت پیامرسان های بومی

تخفیف اینترنت پیامرسان های بومی
بعد از كرونا

اولین فروشگاه اپل استور در اروپا باز شد

اولین فروشگاه اپل استور در اروپا باز شد

نمایشگاه آنلاین اینوتكس

نمایشگاه آنلاین اینوتكس

آشنایی با چت روم ها

آشنایی با چت روم ها
مدیر كل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان خبر داد

دفع بیش از ۳۰ هزار حمله اینترنتی به سازمان امور دانشجویان

دفع بیش از ۳۰ هزار حمله اینترنتی به سازمان امور دانشجویان

كاهش رومینگ ملی بین اپراتورهای تلفن همراه

كاهش رومینگ ملی بین اپراتورهای تلفن همراه