چگونه بهترین تاتوکار در تهران را پیدا کنیم

چگونه بهترین تاتوکار در تهران را پیدا کنیم

اقتدار سایت با رپورتاژ آگهی

اقتدار سایت با رپورتاژ آگهی
در سومین اجلاس وزرای ارتباطات كشورهای عضو اكو مطرح شد

گسترش همکاریهای ایران با کشورهای عضو اکو

گسترش همکاریهای ایران با کشورهای عضو اکو
وزیر ارتباطات خبر داد؛

بررسی بازارسازی محصولات ICT ایرانی در کشورهای عضو اکو

بررسی بازارسازی محصولات ICT ایرانی در کشورهای عضو اکو

فروشگاه بدون واسطه بدوبدو

فروشگاه بدون واسطه بدوبدو

سایت خود را برای موتورهای جستجو بهینه کنید

سایت خود را برای موتورهای جستجو بهینه کنید
پیشگیری از بازبینی محتوا؛

دادگاه ارتباط مقامات دولت بایدن را با شبکه های اجتماعی محدود کرد

دادگاه ارتباط مقامات دولت بایدن را با شبکه های اجتماعی محدود کرد
زارع پور مطرح كرد؛

هوشمندسازی 20درصد از خدمات در بستر پنجره ملی خدمات دولت

هوشمندسازی 20درصد از خدمات در بستر پنجره ملی خدمات دولت
دكتر محمد شكوهی:

گوگل را کنار گذاشتم و از هوش مصنوعی استفاده میکنم

گوگل را کنار گذاشتم و از هوش مصنوعی استفاده میکنم

استفاده گوگل از هوش مصنوعی در حوزه آموزش

استفاده گوگل از هوش مصنوعی در حوزه آموزش