جدیدترین اقدام شبکه اجتماعی متا در اروپا

جدیدترین اقدام شبکه اجتماعی متا در اروپا
در هلند؛

سو استفاده متا از داده های شخصی برای اهداف تبلیغاتی

سو استفاده متا از داده های شخصی برای اهداف تبلیغاتی

رقیب توییتر توسط متا درحال ساخت است

رقیب توییتر توسط متا درحال ساخت است

اشتراک پولی در فیس بوک و اینستاگرام

اشتراک پولی در فیس بوک و اینستاگرام

جریمه گوگل و متا در روسیه

جریمه گوگل و متا در روسیه

مارک زاکربرگ مدیرعامل متا به سنای آمریکا رفت

مارک زاکربرگ مدیرعامل متا به سنای آمریکا رفت

متاورس چیست و چه کاربردی دارد

متاورس چیست و چه کاربردی دارد