آرشیو مطالب : وزارت ارتباطات

وزیر ارتباطات اعلام كرد

رجیستری سامسونگ به تعویق افتاد

رجیستری سامسونگ به تعویق افتاد
معاون شركت ملی پست خبر داد

راه اندازی سرویس توزیع عصرگاهی پست

راه اندازی سرویس توزیع عصرگاهی پست

اینترنت از زندگی مردم جدا نمی شود

اینترنت از زندگی مردم جدا نمی شود

شكایت كاربران از خدمات اینترنتی

شكایت كاربران از خدمات اینترنتی
یا مخالف وزیر پیشنهادی ارتباطات یا

تبدیل وزارت ارتباطات به وزارت اطلاعات

تبدیل وزارت ارتباطات به وزارت اطلاعات