توقف خدمات گوگل برای لالی پاپ

توقف خدمات گوگل برای لالی پاپ

فیلتر گوگل پلی رفع می شود؟

فیلتر گوگل پلی رفع می شود؟

احراز هویت بیومتریک گوگل پلی

احراز هویت بیومتریک گوگل پلی

برنامه های مخرب اندروید در گوگل پلی

برنامه های مخرب اندروید در گوگل پلی

گوگل پلی همچنان فیلتر می ماند

گوگل پلی همچنان فیلتر می ماند

رفع فیلتر گوگل پلی در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه

رفع فیلتر گوگل پلی در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه

تیک تاک از گوگل پلی و اپ استور برداشته می شود؟

تیک تاک از گوگل پلی و اپ استور برداشته می شود؟

خدمات گوگل برای کاربران اروپایی واضح تر می شوند

خدمات گوگل برای کاربران اروپایی واضح تر می شوند

گوگل پلی به قانون جدید تمکین کرد

گوگل پلی به قانون جدید تمکین کرد

غرامت گوگل به توسعه دهندگان اپ

غرامت گوگل به توسعه دهندگان اپ

اعلام ورشکستگی گوگل در روسیه

اعلام ورشکستگی گوگل در روسیه

گوگل ظاهر گوگل پلی استور را بروز می کند

گوگل ظاهر گوگل پلی استور را بروز می کند

گوگل پلی استور و مجوز به سیستم های پرداخت در کره جنوبی

گوگل پلی استور و مجوز به سیستم های پرداخت در کره جنوبی

گوگل اپلیكیشن تلگرام را از گوگل پلی حذف كرده؟

گوگل اپلیكیشن تلگرام را از گوگل پلی حذف كرده؟

برخورد گوگل پلی با شایعات كرونایی

برخورد گوگل پلی با شایعات كرونایی