هوش مصنوعی در كشف خطای چاپگر سه بعدی

هوش مصنوعی در كشف خطای چاپگر سه بعدی

گزارش كیفیت اینترنت ایران

گزارش كیفیت اینترنت ایران

تشویق به استفاده از پیام رسان های داخلی

تشویق به استفاده از پیام رسان های داخلی
توسط دولت تركیه

جریمه شبكه های اجتماعی

جریمه شبكه های اجتماعی

جایگاه ایران در رتبه بندی رشد اینترنت

جایگاه ایران در رتبه بندی رشد اینترنت
خودتحریمی:

معضل كسب و كارهای آنلاین

معضل كسب و كارهای آنلاین
حاكمیت سایبری در خارج از كشور-۲

قوانین انگلیس برای محافظت از كودكان در فضای مجازی

قوانین انگلیس برای محافظت از كودكان در فضای مجازی

گوشیهای لوكس ۵ درصد نیاز بازار است

گوشیهای لوكس ۵ درصد نیاز بازار است
در لایه استراتوسفر جو؛

شبكه ای از پهپادها اینترنت ۵G ارائه می كنند

شبكه ای از پهپادها اینترنت ۵G ارائه می كنند
در هفته پدافند غیر عامل ؛

مانور پایداری و تست تاب آوری شبكه همراه اول اجرا شد

مانور پایداری و تست تاب آوری شبكه همراه اول اجرا شد