وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:

كاهش قیمت اینترنت

كاهش قیمت اینترنت
تا پایان سال:

اینترنت روستاهای بالای 20 خانوار

اینترنت روستاهای بالای 20 خانوار

استفاده از اطلاعات گوگل

استفاده از اطلاعات گوگل
در بودجه 1400:

بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
از سال آینده؛

سامسونگ تولید موبایل رده بالا را متوقف می كند

سامسونگ تولید موبایل رده بالا را متوقف می كند

آمار اینترنت روستایی

آمار اینترنت روستایی

سرویس كلود آمازون برای توسعه دهندگان اپل

سرویس كلود آمازون برای توسعه دهندگان اپل

مشكل شركتهای فناوری در اروپا

مشكل شركتهای فناوری در اروپا

مزایای ردیاب خودرو یا GPS خودرو

مزایای ردیاب خودرو یا GPS خودرو
یك تهدید امنیتی جدی؛

هك ایمیل مدیران مایكروسافت

هك ایمیل مدیران مایكروسافت