جریمه ۴۲۵ میلیون دلاری اتحادیه اروپا در انتظار آمازون

جریمه ۴۲۵ میلیون دلاری اتحادیه اروپا در انتظار آمازون
با افزایش نگرانی اتحادیه اروپا؛

احتمال ممنوعیت انتقال اطلاعات از اروپا به آمریكا بیشتر شد

احتمال ممنوعیت انتقال اطلاعات از اروپا به آمریكا بیشتر شد

جریمه یك میلیونی برای كارمند تنسنت به علت پیوستن به شركت رقیب

جریمه یك میلیونی برای كارمند تنسنت به علت پیوستن به شركت رقیب

رمزارزها در ایران

رمزارزها در ایران

رشد كسب و كارهای آنلاین

رشد كسب و كارهای آنلاین

تاثیر كرونا بر سایت آمازون

تاثیر كرونا بر سایت آمازون

دوركاری كارمندان گوگل

دوركاری كارمندان گوگل

توزیع واكسن كرونا توسط مایكروسافت

توزیع واكسن كرونا توسط مایكروسافت

اهمیت اینترنت اشیا در كشاورزی

اهمیت اینترنت اشیا در كشاورزی
خودتحریمی:

معضل كسب و كارهای آنلاین

معضل كسب و كارهای آنلاین

میزان كاهش درآمد شركتهای IT بخاطر كرونا

میزان كاهش درآمد شركتهای IT بخاطر كرونا

ماجرای شكایت كارمند گوگل از شركت گوگل

ماجرای شكایت كارمند گوگل از شركت گوگل

افزایش كاربران فیسبوك بدلیل كرونا

افزایش كاربران فیسبوك بدلیل كرونا

واردات تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات

واردات تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات
عضو هیئت مدیره اتحادیه كسب و كارهای مجازی:

افزایش كسب و كارهای آنلاین

افزایش كسب و كارهای آنلاین

محتوای فیك در گوگل

محتوای فیك در گوگل
اختلال تجارت با

قطع فیبر نوری ایران

قطع فیبر نوری ایران

استخدام در گوگل تغییر كرد

استخدام در گوگل تغییر كرد

نحوه دسترسی كسب و كارهای اینترنتی به داده های دولتی

نحوه دسترسی كسب و كارهای اینترنتی به داده های دولتی

زمان ثبت نام نمایشگاه الكامپ تغییر كرد

زمان ثبت نام نمایشگاه الكامپ تغییر كرد

اینترنت فیبر نوری خانگی

اینترنت فیبر نوری خانگی
كسب و كارهای اینترنتی در دولت الكترونیكی:

روش دسترسی به بانكهای اطلاعاتی دولتی

روش دسترسی به بانكهای اطلاعاتی دولتی

هزینه ارتقای سرعت اینترنت چقدر است

هزینه ارتقای سرعت اینترنت چقدر است

افزایش سرعت اینترنت ADSL

افزایش سرعت اینترنت ADSL

رصد تردد مردم دنیا توسط گوگل

رصد تردد مردم دنیا توسط گوگل

ورشكستگی استارتاپها بدلیل كرونا

ورشكستگی استارتاپها بدلیل كرونا

تعداد سایتهای ایرانی چند تاست

تعداد سایتهای ایرانی چند تاست

تاثیر قطع اینترنت بر كسب و كارهای اینترنتی

تاثیر قطع اینترنت بر كسب و كارهای اینترنتی
برای كسب و كارهای اینترنتی:

امنیت حریم خصوصی كاربران اینترنت

امنیت حریم خصوصی كاربران اینترنت

روش سنجش كیفیت اینترنت

روش سنجش كیفیت اینترنت